Znaki drogowe

Niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo - A-4

Ostrzega przed niebezpiecznymi zakrętami, z których pierwszy jest w lewo. Stosowanie na takich samych zasadach co znaki A-1 oraz A-2, kiedy odległość od końca pierwszego niebezpiecznego zakrętu w lewo do kolejnego niebezpiecznego (bez względu na kierunek) jest nie większa niż...

Droga z pierwszeństwem - D-1

Informuje o początku lub kontynuacji drogi z pierszeństwem przejazdu. Znak występuję w dwóch różnych rozmiarach. O długości boku 60 lub 90 cm - jest wtedy umieszczany na początku drogi z pierszeństwem przejazdu na terenie zabudowanym, oraz przed każdym skrzyżowaniem...

Sygnały świetlne - A-29

Znak ostrzega przed miejscem, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.Występowanie znaku: w każdym miejscu, gdzie sygnalizacja zastosowana została do kierowania ruchem wahadłowym; przed każdą sygnalizacją świetną poza obszarem...

Próg zwalniający - A-11a

Znak ostrzega przed progiem zwalniającym - wypukłością zastosowaną na jezdni w celu spowolnienia ruchu pojazdów.

Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony - A-6e

Znak ostrzega przed skrzyżowaniem z podporządkowaną drogą kończącą się pasem włączania z lewej strony.