Znaki drogowe

Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...m - B-15

Znak zakazuje ruchu pojazdów, których szerokość wraz z ładunkiem jest większa od wartości podanej na znaku. Ruch pojazdów ze względu na szerokość ogranicza się, gdy szerokość przejazdu jest mniejsza niż 3,5 m. Na znaku podaje się odległość między elementami konstrukcyjnymi...

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach - A-6a

Znak ostrzega przed zbliżaniem się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną, która występuje po obu stronach drogi z pierszeństwem. Stosowany poza obszarem zabudowanym dla wyznaczenia pierszeństwa drogi przebiegającej na wprost, przy której jest ustawiony.

Niebezpieczne pobocze z lewej strony - A-31a

Znak ostrzega przed niebezpiecznym poboczem z lewej strony (wąskim, miękkim, zbyt wysokim lub obniżonym) lub końcem pobocza bitumicznego przechodzącego w ziemne.

Nakaz jazdy w lewo przed znakiem - C-3

Znak nakazuje skręcenie w lewo przed znakiem. Znak ten umieszczony jest na przedłużeniu osi części jezdni, jadących którą nakaz dotyczy. Możemy go spotkać na skrzyzowaniach z jezdnią jednokierunkową, gdzie nie można jechać na wprost.

Rowerzyści - A-24

Znak ostrzega przed miejscem, w którym rowerzyści wyjeżdżają z drogi dla rowerów. Umieszcza się go też przed przejazdem dla rowerzystów na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h lub przed przejazdem poza skrzyżowaniami, albo gdy przejazd może nie być...