Znaki drogowe

Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...m - B-15

Znak zakazuje ruchu pojazdów, których szerokość wraz z ładunkiem jest większa od wartości podanej na znaku. Ruch pojazdów ze względu na szerokość ogranicza się, gdy szerokość przejazdu jest mniejsza niż 3,5 m. Na znaku podaje się odległość między elementami konstrukcyjnymi...

Droga jednokierunkowa - D-3

Informuje o początku lub kontynuacji drogi lub jezdni, gdzie ruch odbywa się w jednym kierunku. Odpowiednie tabliczki pod tym znakiem, mogą informować na przykład o osobnym pasie ruchu dla rowerów, na którym dopuszcza się jazdę w przeciwnym kierunku przez te pojazdy.

Nakaz jazdy prosto lub w prawo - C-6

Znak nakazuje jazdę prosto lub w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, bądź miejscu gdzie istnieje możliwość zmiany kierunku jazdy. Stosowany na skrzyżowaniach o więcej niż czterech wlotach, gdy nie można zastosować znaku B-21 "zakaz skręcania w lewo".

Nakaz jazdy prosto - C-5

Znak nakazuję kierującemu pojazdem jazdę na wprost. Obowiązuję na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu gdzie jest możliwość zmiany kierunku jazdy. Stosowany w celu wyeliminowania pojazdów skręcających do obiektów przydrożnych.

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach - A-6a

Znak ostrzega przed zbliżaniem się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną, która występuje po obu stronach drogi z pierszeństwem. Stosowany poza obszarem zabudowanym dla wyznaczenia pierszeństwa drogi przebiegającej na wprost, przy której jest ustawiony.