Znaki drogowe

Niebezpieczne pobocze z lewej strony - A-31a

Znak ostrzega przed niebezpiecznym poboczem z lewej strony (wąskim, miękkim, zbyt wysokim lub obniżonym) lub końcem pobocza bitumicznego przechodzącego w ziemne.

Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...m - B-16

Znak zakazuje ruchu pojazdów, których wysokość wraz z ładunkiem jest większa od wartości podanej na znaku. Ruch pojazdów ze względu na wysokość ogranicza się, gdy wysokość przejazdu jest mniejsza niż 4,5 m. Na znaku podaje się wysokość obiektu nad jezdnią pomniejszoną o 0,5 m....

Zakaz wjazdu rowerów - B-9

Znak zakazuje ruchu zarówno na jezdni i poboczu rowerów i wózków rowerowych. Stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu lub dużej dopuszczalnej prędkości stanowiących niebezpieczeństwo dla kierujących rowerami oraz tam, gdzie w pobliżu została wyznaczona droga dla rowerów...

Sygnały świetlne - A-29

Znak ostrzega przed miejscem, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.Występowanie znaku: w każdym miejscu, gdzie sygnalizacja zastosowana została do kierowania ruchem wahadłowym; przed każdą sygnalizacją świetną poza obszarem...

Skrzyżowanie dróg - A-5

Znak ostrzega o zbliżaniu się do do skrzyżowania dróg, gdzie nie jest określone pierszeństwo przejazdu (skrzyżowanie dróg równorzędnych). Stosowane wyłącznie w przykadku gdy jedna z dróg miała nadane pierszeństwo znakiem: D-1 - "droga z...