Znaki informacyjne

Znaki informujące kierującego o rodzaju drogi, otoczeniu, obiektach przy drodze oraz o sposobie poruszania się na danym odcinku

Droga z pierwszeństwem - D-1

Informuje o początku lub kontynuacji drogi z pierszeństwem przejazdu. Znak występuję w dwóch różnych rozmiarach. O długości boku 60 lub 90 cm - jest wtedy umieszczany na początku drogi z pierszeństwem przejazdu na terenie zabudowanym, oraz przed każdym skrzyżowaniem...

Koniec drogi z pierwszeństwem - D-2

Informuje o odwołaniu pierszeństwa nadanego znakiek D-1 "droga z pierwszeństwem". Ustawiany przed skrzyżowaniem z inną drogą z pierszeństwem, skrzyżowaniem dróg równorzędnych lub przed skrzyżowaniem o ruchu okrężnym.

Droga jednokierunkowa - D-3

Informuje o początku lub kontynuacji drogi lub jezdni, gdzie ruch odbywa się w jednym kierunku. Odpowiednie tabliczki pod tym znakiem, mogą informować na przykład o osobnym pasie ruchu dla rowerów, na którym dopuszcza się jazdę w przeciwnym kierunku przez te pojazdy.

droga bez przejazdu - D-4a

Informuje o wjeździe na drogę na której końcu nie ma połączenia z inną drogą lub jest wjazd na teren zamkniętego obszaru, z którego wyjazd jest możliwy tylko w tym miejscu.

Wjazd na drogę bez przejazdu - D-4b

Oznacza, że droga za skrzyżowaniem jest drogą bez przejazdu.