Znaki zakazu

Wyrażają ustalenia organizacji ruchu drogowego. Mówią o ograniczeniach poruszania się pojazdów lub o niedozwolonych manewrach w danym miejscu na drodze.

Zakaz ruchu w obu kierunkach - B-1

Znak mówi o zakazie ruchu na drodze wszystkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Dodatkowo możemy spotkać różne odmiany znaków. Na przykład "Znak nie dotyczy rowerów jednośladowych" albo innych ograniczeń "Nie...

Zakaz wjazdu - B-2

Znak zakauję wjeżdżania na jezdnię lub drogę od strony jego umieszczenia. Dotyczy pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Dodatkowo może być umieszczona tabliczka "nie dotyczy rowerów jednośladowych" w przypadku wyznaczonego pasa ruchu dla...

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych - B-3

Znak zabrania ruchu pojazdom silnikowym, przy czym nie dotyczy motocykli jednośladowych. Umieszczany zwykle na odcinkach dróg o niedostatecznej szerokości lub nośności.

Zakaz wjazdu autobusów - B-3a

Znak mówi o zakazie ruchu autobusów, w miejscach gdzie ich duża liczba może powodować zakłócenia w ruchu innych pojazdów.

Zakaz wjazdu motocykli - B-4

Znak zakazuje ruchu motocykli. Stosowany na drogach, na których trzeba ograniczyć hałas wytwarzany przez motocykle, np. w pobliżu szpitali.