Faq

Ile kosztuje kurs na prawo jazdy kat B w MOTO3?

Aktualne ceny usług naszego ośrodka znajdziesz na stronie Płatności

 

Co jest potrzebne, aby zapisać sie na kurs prawa jazdy?

Aby zapisać się na kurs prawa jazdy niezbęde jest posiadanie wieku określonego w ustawie czyli 17lat i 9 miesięcy. Jednak aby przystąpić do egzaminu trzeba mieć ukończonych 18lat Mówiąc prościej kurs można rozpocząć 3 miesiące przed swoimi 18 urodzinami (co do dnia) ponadto w momencie zapisu należy podać swoje dane takie jak imię nazwisko adres zamieszkania PESEL i numer telefonu.

W każdą środę o 17 w biurze naszego osrodka lekarz uprawniony do badań kierowców wykonuje takie badania. Z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem, dowodem osobistym i jednym zdjęciem ( takim jak do dowodu) należy udać się do Wydziału Komunikacji w celu uzyskanja profilu kierowcy. Z profilem zapraszamy do naszego ośrodka by zapisać się na kurs,  wytłumaczymy Państwu jak i kiedy będą odbywały się zajęcia teoretyczne.

 

Ile trwa kurs prawa jazdy kat B?

Kurs prawa jazdy kategorii B składa się z dwóch części. Części teoretycznej obejmującej trzydzieści godzin wykładów z tym że są to tak zwane godziny lekcyjne trwające 45minut oraz z częsci praktycznej składającej się z trzydziestu godzin praktycznej nauki jazdy samochodem i w tym wypadku są to już pełne zegarowe godziny.

 

Co musze zabrać ze sobą na pierwsze zajęcia?

Na zajęciach teoretyczne dobrze jest posiadać notatnik i długopis. Natomiast na część praktyczną - jazdy z instruktorem trzeba posiadać przy sobie kartę jazd wydaną przez ośrodek i  dokument tożsamości.

W jakich godzinach odbywają się wykłady?

Wykłady odbywają się w godzinach popołudniowych najczęściej o godzinie 16 lub 17 w naszym biurze przy  ulicy Staszica 64 i trwają dwie godziny.

 

W jakich godzinach odbywają się jazdy?

Jazdy prowadzone są od godziny 8 do 20. Ustalamy je indywidualnie i tak długo szukamy dogodnego dla państwa terminu aż znajdziemy taki który będzie państwu odpowiadał.

 

Czy musze jeździć tylko z jednym instruktorem?

Połowa godzin musi być przeprowadzona przez jednego instruktora natomiast reszta może być prowadzona przez różnych instruktorów. Radzimy pierwsze kilka godzin pojeździć z różnymi instruktorami i wybrać tego  który nam najbardziej odpowiada i z nim kontynuować resztę szkolenia.

 

Zdałem egzamin czy mogę już jeździć?

 Po zakończonym egzaminie zarówno z wynikiem negatywnym jak i pozytywnym egzaminator przekazuje egzaminowanemu arkusz przebiegu tego egzaminu, jednak w wypadku egzaminu ukończonego pozytywnie nie jest to absolutnie dokument zaświadczający o zdobyciu uprawnień i upoważniający do jeżdżenia już samochodem.Jest nim doument prawa jazdy a nie zaświadczenie o zdaniu egzaminu.

 

Jaka jest ważność kursu rozpoczętego rok temu?

Jeśli kurs był zakończony wystawieniem zaświadczenia  ukończeniu kursu to jest ono ważne bezterminowo z tym zaświadczeniem możemu udać się do WORD-u i zapisać sie na egzamin. Jeśli jednak kurs nie został ukończony należy go dokończyć, aż do uzyskania zaliczenia egzaminu wewnętrznego, kurs taki również jest ważny bezterminowo i można go kontynuować w każdej chwili jednak dłuższe przerwy podczas nauki jazdy nie są wskazane ponieważ po każdej takiej przerwie musimy uczyć się niejako od nowa.

 

Ile ważny jest egzamin teoretyczny?

Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego jest ważny przez okres 6 miesięcy. Oznacza to, że w tym czasie należy zaliczyć pozytywnie egzamin praktyczny. Jeśli przekroczymy ten termin, egzamin zdajemy w całości tzn. zaczynamy znowu od teorii.

 

Oblałem(łam) egzamin dwa lata temu. Teraz chcę zdawać znowu. Czy muszę znowu chodzić na kurs?

Nie. Kurs jest ważny. Możesz zgłosić się do wybranego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i ustalić terminy egzaminów teoretycznego i praktycznego.

 

Czy można korzystać z placu manewrowego swoim samochodem?

Tak, jak najbardziej nawet polecamy tego typu praktyki. Plac jest wyłączony z ruchu i jeśli aktualnie nie jest zajęty można tam pod opieką właściciela pojazdu popracować nad poprawnym ruszaniem, czy jazdą po łuku do przodu i do tyłu.

 

Co należy zrobić po zdaniu egzaminu?

Po egzaminie WORD przesyła dokumenty do właściwego Starosty w celu wydania prawa jazdy, najdalej dwa dni po egzaminie. Należy wnieść opłatę administracyjną za wydanie prawa jazdy w Starostwie. Tam też dowiedzą się Państwo kiedy należy zgłosić się po dokument i ewentualnie zażyczą sobie Państwo przesłania prawa jazdy do domu pocztą.