Znaki ostrzegawcze

Znaki drogowe umieszczane w miejscach gdzie ostrzegają o występowaniu bądź możliwości występowania niebezpieczeństwa na drodze. Zobowiązują uczestników ruchu drogowego do zachowania szczególnej ostrożności.

Niebezpieczny zakręt w prawo - A-1

Znak informujący o zbliżaniu się do jednego niebezpiecznego zakrętu w prawo. Jest zazwyczaj stosowany poza obszarem zabudowanym, gdzie kąt łuku drogi jest większy niż 5 stopni a promień mniejszy nić 750m oraz w zależności od przechylenia drogi. Stosuję się go również w...

Niebezpieczny zakręt w lewo - A-2

Znak informujący o zbliżaniu się do jednego niebezpiecznego zakrętu w lewo. Jest zazwyczaj stosowany poza obszarem zabudowanym, gdzie kąt łuku drogi jest większy niż 5 stopni a promień mniejszy nić 750m oraz w zależności od przechylenia drogi. Stosuję się go również w...

Niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo - A-3

Ostrzega przed niebezpiecznymi zakrętami, z których pierwszy jest w prawo. Stosowanie na takich samych zasadach co znaki A-1 oraz A-2, kiedy odległość od końca pierwszego niebezpiecznego zakrętu w prawo do kolejnego niebezpiecznego (bez względu na kierunek) jest nie większa niż...

Niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo - A-4

Ostrzega przed niebezpiecznymi zakrętami, z których pierwszy jest w lewo. Stosowanie na takich samych zasadach co znaki A-1 oraz A-2, kiedy odległość od końca pierwszego niebezpiecznego zakrętu w lewo do kolejnego niebezpiecznego (bez względu na kierunek) jest nie większa niż...

Skrzyżowanie dróg - A-5

Znak ostrzega o zbliżaniu się do do skrzyżowania dróg, gdzie nie jest określone pierszeństwo przejazdu (skrzyżowanie dróg równorzędnych). Stosowane wyłącznie w przykadku gdy jedna z dróg miała nadane pierszeństwo znakiem: D-1 - "droga z...