Nowa oferta kursów na wszystkie kategorie A

Z przyjemnością możemy poinformować, że wprowadziliśmy do naszej oferty kursy na kategorię A2 oraz A. Lekcje praktyczne odbywają się na motocyklu Suzuki Gladius. Poniżej przypominamy o wymaganiach niezbędnych do przystąpienia na wyżej wymienione kategorie:


Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 16 lat.
 

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat.

Prawo jazdy kat. A uprawnia do kierowania

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: