Oszronienie jezdni (A-32)

Znak ostrzega przed mogącym występować na drodze oszronieniem jezdni lub gołoledzią. Można go spotkać wyłącznie w okresie zimowym, najczęściej przed mostami i wiaduktami, w pobliżu rzek lub zbiorników wodnych. Na drodze oznaczonej tym znakiem oszronienie jezdni lub gołoledź może pojawić się okresowo.