Znaki drogowe

Przejście dla pieszych - A-16

Znak ostrzega przed przejściem dla pieszych. Umieszcza się go przed przejściem bez sygnalizacji świetlnej na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h lub przed przejściem poza skrzyżowaniami, gdy może nie być widoczne odpowiednio wcześnie.

Stop - B-20

Znak zakazuje przejazdu bez zatrzymania pojazdu przed: wjazdem na skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem niestrzeżonym przejazdem kolejowym przejazdem tramwajowym w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu Znak jest zazwyczaj stosowany, gdy nie są spełnione warunki...

Nakaz jazdy w prawo za znakiem - C-2

Znak zobowiązuje kierującego do skręcenia w prawo za znakiem. Umieszczany obok jezdni na której obowiązuję i dotyczy najbliższego skrzyżowania lub miejsca gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

nierówna droga - A-11

Znak ostrzega przed odcinkiem jezdni, gdzie występują poprzeczne nierówności jezdni, które mogą być istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Znak ustawia się również w miejscach gdzie nierówności na jezdni nie zagrażają bezpieczeństwu, a...

Zakaz zawracania - B-23

Znak zabrania zawracania od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania włącznie lub znaku B-24 "koniec zakazu zawracania". Stosowany w miejscach, gdzie manewr zawracania może powodować utrudnienie ruchu.