Znaki drogowe

Nakaz jazdy w lewo za znakiem - C-4

Znak zobowiązuje kierującego do skręcenia w lewo za znakiem. Umieszczany obok jezdni na której obowiązuję i dotyczy najbliższego skrzyżowania lub miejsca gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony - A-6e

Znak ostrzega przed skrzyżowaniem z podporządkowaną drogą kończącą się pasem włączania z lewej strony.

Oszronienie jezdni - A-32

Znak ostrzega przed mogącym występować na drodze oszronieniem jezdni lub gołoledzią. Można go spotkać wyłącznie w okresie zimowym, najczęściej przed mostami i wiaduktami, w pobliżu rzek lub zbiorników wodnych. Na drodze oznaczonej tym znakiem oszronienie jezdni lub gołoledź...

Przejście dla pieszych - A-16

Znak ostrzega przed przejściem dla pieszych. Umieszcza się go przed przejściem bez sygnalizacji świetlnej na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h lub przed przejściem poza skrzyżowaniami, gdy może nie być widoczne odpowiednio wcześnie.

Zwierzęta dzikie - A-18b

Znak ostrzega przed możliwością napotkania na drodze zwierząt dzikich. Stosuje się go do oznaczania miejsc, w których zwierzęta dziko żyjące często przekraczają drogę (lasy z dużą ilością zwierzyny, szlaki wędrówek zwierząt)