Znaki drogowe

Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych - B-5

Znak zakazuje: ruchu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t; pojazdów wolnobieżnych; ciągników samochodowych; ciągników rolniczych; pojazdów specjalnych o dopuszczalnej masie...

Zwężenie jezdni - prawostronne - A-12b

Znak ostrzega przed zwężeniem jezdni, które może powodować utrudnienia ruchu lub być niebezpieczne dla kierujących, gdy występuje zmniejszenie szerokości po prawej stronie jezdni przekraczające 0,2 m, a szerokość zwężonego odcinka wynosi mniej niż 5,5 m.

Sypki żwir - A-28

Znak ostrzega przed odcinkiem drogi pokrytej żwirem, który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów. Dotyczy to przede wszystkim nawierzchni tłuczniowych oraz nawierzchni, na których przeprowadzone powierzchniowe utrwalenie warstwy ścieralnej do czasu...

Tablica przeddrogowskazowa - E-1

Mówi o zbliżaniu się do skrzyżowania. Wzory znaków umieszczone na tej tablicy informują o swoich występowaniach na wskazywanych drogach.

Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych - B-8

Znak zakazuje ruchu pojazdów zaprzęgowych, a także jeźdźców i poganiaczy. Stosowany na drogach, na których występuje duże natężenie ruchu, gdzie ruch pojazdów zaprzęgowych może powodować tamowanie ruchu.