Znaki drogowe

Tramwaj - A-21

Znak ostrzega przed przecięciem drogi przez tory tramwajowe w taki sposób, że kierujący mogą nie zorientować się odpowiednio wcześnie o istnieniu tych torów. Przed przejazdami tramwajowymi niebezpiecznymi ze względu na ostry kąt przecięcia się drogi z linią...

Koniec zakazu zawracania - B-24

Znak odwołuje zakaz zawracania ze znaku drogowego "B-23"

Nakaz jazdy prosto lub w lewo - C-7

Znak nakazuje jazdę prosto lub w lewo na najbliższym skrzyżowaniu, bądź miejscu gdzie istnieje możliwość zmiany kierunku jazdy. Stosowany na skrzyżowaniach o więcej niż czterech wlotach, gdy nie można zastosować znaku B-22 "zakaz skręcania w prawo".

Próg zwalniający - A-11a

Znak ostrzega przed progiem zwalniającym - wypukłością zastosowaną na jezdni w celu spowolnienia ruchu pojazdów.

Nakaz jazdy w prawo lub w lewo - C-8

Znak nakazuję kierującemu skręcenie w lewo lub w prawo na skrzyżowaniu. Stosowany w miejscach gdzie nie ma możliwości jazdy na wprost.