Znaki drogowe

Niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo - A-4

Ostrzega przed niebezpiecznymi zakrętami, z których pierwszy jest w lewo. Stosowanie na takich samych zasadach co znaki A-1 oraz A-2, kiedy odległość od końca pierwszego niebezpiecznego zakrętu w lewo do kolejnego niebezpiecznego (bez względu na kierunek) jest nie większa niż...

Stromy podjazd - A-23

Znak ostrzega przed znacznym wzniesieniem drogi, co najmniej 8% w terenie górskim, a na pozostałych drogach co najmniej 6%, bądź gdy wjazd na wzniesienie jest utrudniony ze względu na ostre zakręty lub zły stan nawierzchni. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą...

Nabrzeże lub brzeg rzeki - A-27

Znak ostrzega przed odcinkiem drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego w odległości mniejszej niż 10 m, gdzie nie są zastosowane bariery ochronne.

Zakaz wjazdu motorowerów - B-10

Znak zakazuje wjazdu motorowerów. Stosowany, gdy istnieje potrzeba zamknięcia ruchu dla wszelkich pojazdów wyposażonych w silnik na drogach, gdzie zabroniony został ruch pojazdów samochodowych.

Dzieci - A-17

Znak ostrzega przed miejscem na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci. Znak umieszcza się zwłaszcza w pobliżu szkół podstawowych, gimnazjów, placówek prowadzących zajęcia z dziećmi, placów zabaw.