Znaki drogowe

Przejazd dla rowerzystów - D-6a

Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejazdem dla rowerzystów oznaczonym znakiem poziomym P-11. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć...

Ruchomy most - A-13

Znak ostrzega przed mostem o ruchomym przęśle. Umieszczany jest przed wjazdem na czynny most zwodzony lub obrotowy.

Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t - B-18

Znak zakazuje ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku. Stawiany jest ze względu na odcinki dróg o niewystarczającej nośności.

Spadające odłamki skalne - A-25

Znak ostrzega przed miejscem, w którym na drogę mogą staczać się lub zalegać na niej odłamki skalne, stanowiące niebezpieczeństwo dla pojazdów poruszających się tą drogą.

Nakaz jazdy w prawo za znakiem - C-2

Znak zobowiązuje kierującego do skręcenia w prawo za znakiem. Umieszczany obok jezdni na której obowiązuję i dotyczy najbliższego skrzyżowania lub miejsca gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.