Znaki drogowe

Zakaz wjazdu wózków rowerowych - B-11

Znak zakazuje ruchu rowerów wielośladowych. Stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu, gdzie ruch tych pojazdów może powodować utrudnienia.

Droga z pierwszeństwem - D-1

Informuje o początku lub kontynuacji drogi z pierszeństwem przejazdu. Znak występuję w dwóch różnych rozmiarach. O długości boku 60 lub 90 cm - jest wtedy umieszczany na początku drogi z pierszeństwem przejazdu na terenie zabudowanym, oraz przed każdym skrzyżowaniem...

Wjazd na drogę bez przejazdu - D-4b

Oznacza, że droga za skrzyżowaniem jest drogą bez przejazdu.

Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni - D-5

Znak informuje, że kierujący zbliżając się do zwężonego odcinka drogi ma pierszeństwo przed pojazdami nadjeżdżającymi z kierunku przeciwnego. Po drugiej stronie zwężenia ustawiany jest znak "B-31 pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka". Taka...

Niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo - A-4

Ostrzega przed niebezpiecznymi zakrętami, z których pierwszy jest w lewo. Stosowanie na takich samych zasadach co znaki A-1 oraz A-2, kiedy odległość od końca pierwszego niebezpiecznego zakrętu w lewo do kolejnego niebezpiecznego (bez względu na kierunek) jest nie większa niż...