Ośrodek szkolenia kierowców

Kursy na prawo jazdy kategorii A,B

O szkoleniu kierowców wiemy wszystko

Tylko z nami prawo jazdy będzie dla Ciebie szybkie, łatwe i przyjemne.

Mamy najwyższą zdawalność w Sochaczewie.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego kursanta.

Prawo jazdy Sochaczew

Ośrodek szkolenia kierowców Sochaczew

Nauka jazdy sochaczew

Podział znaków w Polsce:Znaki drogowe

Droga jednokierunkowa - D-3

Informuje o początku lub kontynuacji drogi lub jezdni, gdzie ruch odbywa się w jednym kierunku. Odpowiednie tabliczki pod tym znakiem, mogą informować na przykład o osobnym pasie ruchu dla rowerów, na którym dopuszcza się jazdę w przeciwnym kierunku przez te pojazdy.
więcej...

Zakaz wjazdu wózków ręcznych - B-12

Znak zakazuje ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.
więcej...

Oszronienie jezdni - A-32

Znak ostrzega przed mogącym występować na drodze oszronieniem jezdni lub gołoledzią. Można go spotkać wyłącznie w okresie zimowym, najczęściej przed mostami i wiaduktami, w pobliżu rzek lub zbiorników wodnych. Na drodze oznaczonej tym znakiem oszronienie jezdni lub gołoledź...
więcej...

Zakaz skręcania w prawo - B-22

Znak zabrania skręcania w prawo na skrzyżowaniu, przed którym jest ustawiony. Stosowany analogicznie jak B-21. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na...
więcej...

Wypadek drogowy - A-34

Znak ostrzega przed miejscem, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów. Znak ustawiany jest przez służby zabezpieczające miejsce wypadku.
więcej...