Inne niebezpieczeństwo (A-30)

Znak ostrzega przed niebezpieczeństwem innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Umieszczona pod znakiem tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu. Ze znakiem A-30 najczęściej stosowane są następujące tabliczki:

  • T-10 "tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze" - w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu,
  • T-11 "tabliczka wskazująca przeprawę promową",
  • T-12 "tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni",
  • T-13 "tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein",
  • T-14 "tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce",
  • T-15 "tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu",
  • T-16 "tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce",
  • T-17 "tabliczka wskazująca granicę państwa",
  • T-18 "tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce".