Jak zapisać się na egzamin państwowy?

Chcąc  przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy niezbędne jest odbycie wymaganego szkolenia w jednym z ośrodków szkolenia kierowców. Kurs dla kategorii A obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych. Kurs dla kategorii B obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin praktycznych. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym. Jeśli zakończymy go z wynikiem pozytywnym otrzymamy „Zaświadczenie o odbyciu kursu”. Aby uzgodnić datę egzaminu państwowego należy udać się do wybranego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (w Polsce jest 49) i złożyć tam wymagane dokumenty:

Jeśli nie mamy możliwości osobistego zapisania się na egzamin wyżej wymienione dokumenty przekazujemy osobie upoważnionej do zapisania nas na egzamin państwowy razem z dokumentem potwierdzającym naszą tożsamość lub z jego kserokopią.

Zapisując się na egzamin możemy wybrać dwa rodzaje zdawania egzaminu.

Zarówno jeden jak i drugi mają swoje plusy i minusy. Jeśli wybierzemy obywa egzaminy tego samego dnia to przy założeniu, że oba zdaliśmy za pierwszym razem wcześniej otrzymamy prawo jazdy dodatkowo tylko raz będziemy musieli pojawić się w WORD. Jeśli jednak nie uda nam się zdać egzaminu teoretycznego to niestety będziemy musieli zapłacić karę za niestawiennictwo na egzaminie praktycznym w wysokości połowy kwoty opłaconej za egzamin praktyczny. My owszem chętnie byśmy na taki egzamin poszli, ale bez zdanej teorii nie będziemy dopuszczeni do jazdy samochodem egzaminacyjnym. Dlatego jeśli różnica kilku dni w otrzymaniu prawa jazdy nie jest dla  nas wielkim problem i nie czujemy się zbyt pewnie przed egzaminem teoretycznym dobrym rozwiązaniem jest umówienie tylko egzaminu teoretycznego. Egzamin na prawo jazdy jest bardzo stresującym przeżyciem i nie powinniśmy fundować sobie większego stresu przed częścią teoretyczną w postaci ewentualnej kary po niezdanym egzaminie.