Stop (B-20)

Znak zakazuje przejazdu bez zatrzymania pojazdu przed:

  • wjazdem na skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem
  • niestrzeżonym przejazdem kolejowym
  • przejazdem tramwajowym
  • w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu
  • Znak jest zazwyczaj stosowany, gdy nie są spełnione warunki widoczności (mała widoczność na zatrzymanie). Kierujący zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa poruszającym się drogą z pierwszeństwem i analogicznie w pozostałych sytuacjach. Zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym znakiem poziomym P-12 "linia bezwzględnego zatrzymania - stop", w rejonie przejazdu kolejowego dodatkowo przed znakiem G-3 lub G-4 "krzyż św. Andrzeja". W razie braku wyznaczonego miejsca, zatrzymanie powinno nastąpić w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.
    Pod znakiem B-20 może być tabliczka T-6c "tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)" i T-6d "tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)".
    W przypadku ustawienia znaku na drodze gdzie dopuszczalna prędkość jest wyższa niż 60 km/h, musi on być poprzedzony znakiem A-7 "ustąp pierwszeństwa" z tabliczką T-1 "tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego" z napisem STOP.