Niebezpieczne pobocze z lewej strony (A-31a)

Znak ostrzega przed niebezpiecznym poboczem z lewej strony (wąskim, miękkim, zbyt wysokim lub obniżonym) lub końcem pobocza bitumicznego przechodzącego w ziemne.