Nakaz jazdy prosto lub w prawo (C-6)

Znak nakazuje jazdę prosto lub w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, bądź miejscu gdzie istnieje możliwość zmiany kierunku jazdy. Stosowany na skrzyżowaniach o więcej niż czterech wlotach, gdy nie można zastosować znaku B-21 "zakaz skręcania w lewo".