Zakaz wjazdu wózków rowerowych (B-11)

Znak zakazuje ruchu rowerów wielośladowych. Stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu, gdzie ruch tych pojazdów może powodować utrudnienia.