Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych (B-5)

Znak zakazuje:

  • ruchu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t;
  • pojazdów wolnobieżnych;
  • ciągników samochodowych;
  • ciągników rolniczych;
  • pojazdów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t;