Zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę (B-14)

Znak zakazuje ruchu pojazdów przewożących w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej, towary klas ADR: 2 T - gazy trujące,
2 TC - gazy żrące,
3 - materiały ciekłe zapalne,
4.3 - materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
6.1 - materiały trujące,
6.2 - materiały zakaźne,
8 - materiały żrące, materiały zagrażające środowisku klasy 9.