Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t (B-18)

Znak zakazuje ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku. Stawiany jest ze względu na odcinki dróg o niewystarczającej nośności.