Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...t (B-19)

Znak zakazuje ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku. W przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku. Znak stosuje się: na odcinkach dróg o nośności niedostosowanej do nacisku osi pojedynczej 80 kN, na odcinkach dróg krajowych o nośności niedostosowanej do nacisku osi pojedynczej 100 kN.