Zakaz wjazdu (B-2)

Znak zakauję wjeżdżania na jezdnię lub drogę od strony jego umieszczenia. Dotyczy pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Dodatkowo może być umieszczona tabliczka "nie dotyczy rowerów jednośladowych" w przypadku wyznaczonego pasa ruchu dla rowerów.

Znak stosowany na jezdniach i drogach jednokierunkowych w celu wyznaczenia kierunku ruchu. Spotykany również na drogach dwukierunkowych w celu zabronienia wjazdu na tę drogę na danym skrzyżowaniu