Ustąp pierwszeństwa (A-7)

Znak ostrzega przed koniecznością ustąpienia pierszeństwa. Umieszczany jest przed skrzyżowaniem z drogą z pierszeństwem przejazdu. W przypadku kiedy występuje niedostateczna widoczność na takim skrzyżowaniu jest umieszczany znak B-20 "stop". Ustąp pierszeństwa przejzdu dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Dodatkowo może być umieszczany np. przy wyjazdach z obiektu lub przy torowiskach tramwajowych. 

Pod znakiem może być umieszczona tabliczka T-6c "tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie"

 

Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h znak A-7 poprzedzany jest znakiem A-7 z tabliczką T-1 "tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego".