Droga z pierwszeństwem (D-1)

Informuje o początku lub kontynuacji drogi z pierszeństwem przejazdu. Znak występuję w dwóch różnych rozmiarach.

O długości boku 60 lub 90 cm - jest wtedy umieszczany na początku drogi z pierszeństwem przejazdu na terenie zabudowanym, oraz przed każdym skrzyżowaniem gdzie droga z pierszeństwem zmienia kierunek (razem z tabliczkami informującymi o rzeczywistym przebiegu drogi z pierszeństwem). Odległość ustawienia znaku od skrzyżowania wynosi 50 metrów.

O długości boku 40cm - powtarzanie informacji o pierszeństwie przejazdu na kolejnych skrzyżowaniach drogi.